आफ्नो क्यारेक्टरलाई अनुकूलन गर्न, तपाईंले ल्यान्डस्केप मोडमा रहेको ट्याब्लेट यन्त्र वा आफ्नो कम्प्युटरबाट यो साइट भ्रमण गर्न आवश्यक छ।

मेरो तथ्याङ्क

पङ्ती

पदकहरू

43
929
 • Play 5 Games

  Play 5 Games

 • Play 10 Games

  Play 10 Games

 • First SuperPoints Earned

  First SuperPoints Earned

 • Earned 500 SuperPoints

  Earned 500 SuperPoints

 • Earned 1000 SuperPoints

  Earned 1000 SuperPoints

 • Earned 5000 SuperPoints

  Earned 5000 SuperPoints

 • ढाँचा आतंक: पहिलो पटक खेलियो

  ढाँचा आतंक: पहिलो पटक खेलियो

 • हराएको भेडा: पहिलो पटक खेलियो

  हराएको भेडा: पहिलो पटक खेलियो

 • महान माछा: पहिलो पटक खेलियो

  महान माछा: पहिलो पटक खेलियो

 • महान माछा: १० पटक खेलियो

  महान माछा: १० पटक खेलियो

प्रोफेसर क्वान्टमको प्रश्न र एक संकुचन