<h2>प्रयोगका सर्तहरू</h2>

वेबसाइट प्रयोग सम्झौता

यो इन्टरनेट वेबसाइट प्रयोग सम्झौता ("सम्झौता") तपाईं र क्रिस्चियन ब्रोडकास्टिङ नेटवर्क, Inc. ("सिबिएन्") बीचको व्यापारको प्रमुख स्थान ९७७ सेन्टरभाइल् ट्रन्पिक, भर्जिनिया शाखा, भर्जिनिया १२४६३ मा रहेको छ। सिबिएन् इन्टरनेट वेबसाइट ("सिबिएन् वेबसाइट") को प्रयोगले सम्झौतामा तल उल्लेख गरिएका सर्तहरू र सर्तहरूमा तपाईंको सम्झौतालाई जनाउँछ:

स्वीकृति

(१) तपाईंले प्रयोगका सर्तहरू र सर्तहरू पढ्नुभएको छ र तपाईंले त्यसका सर्तहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईं यो सिबिएन् वेब साइट प्रयोग गर्नु अघि यी सर्तहरू र प्रयोगका सर्तहरू ध्यानपूर्वक पढ्न सहमत हुनुहुन्छ। यदि तपाईं यी सर्तहरू र प्रयोगका सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्न भने, तपाईं CBN वेब साइट पहुँच गर्न वा अन्यथा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।

सूचनाको प्रयोग; गोपनीयता नीति

(२) CBN ले तपाईंको CBN वेब साइटको प्रयोगको अनुगमन गर्न सक्छ, र तपाईंबाट प्राप्त भएको वा तपाइँको CBN वेब साइटको प्रयोग मार्फत कुनै पनि वैध कारण वा उद्देश्यको लागि सङ्कलन गरिएको कुनै पनि जानकारी र सामग्री विशेषताको साथ वा बिना नै प्रयोग र खुलासा गर्न सक्छ। यद्यपि, CBN वेब साइटमा सन्देशहरू र सार्वजनिक सञ्चारका अन्य रूपहरू पोस्ट गरेर तपाईंले खुलासा गर्न सक्ने कुराहरू बाहेक व्यक्तिगत जानकारीहरू CBN को गोपनीयता नीति अनुसार ह्यान्डल गरिनेछ।

आनन्द

सम्झौता परिमार्जन

(३) CBN ले आफ्नो विवेकमा, कुनै पनि समयमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा, सीमा बिना गोपनीयता नीति सहित यस सम्झौताको कुनै पनि अंश परिवर्तन, परिमार्जन, थप्न वा हटाउने अधिकार सुरक्षित गर्दछ। त्यस्ता परिवर्तनहरू CBN वेब साइटमा पोस्ट गरिनेछ। तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि तपाईंको CBN वेब साइट को निरन्तर प्रयोगले तपाईंको कुनै पनि परिवर्तनहरू, परिमार्जनहरू, थप्न वा हटाउन, वा यो सम्झौतामा तपाईंको शर्त बिना स्वीकृतिको गठन गर्नेछ।

प्रतिलिपि अधिकार

(४) CBN वेब साइट संयुक्त राज्यको प्रतिलिपि अधिकार कानून, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, र अन्य प्रतिलिपि अधिकार कानूनहरू अनुसार सामूहिक कार्य र/वा संकलनको रूपमा प्रतिलिपि अधिकारद्वारा सुरक्षित छ। CBN वेब साइटको सामग्री, बिना सीमा, पाठ, टिप्पणी, सन्देश, भिडियो, ग्राफिक्स, अन्तरक्रियात्मक सुविधाहरू, र यसमा समावेश अन्य सबै सामग्रीहरू ("सामग्री") सहित, तपाईंको जानकारी र व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक प्रयोग। CBN वेब साइटमा समावेश भएका सबै सामग्री प्रतिलिपि अधिकारद्वारा सुरक्षित छन्, र CBN वा सामग्रीको प्रदायकको रूपमा श्रेय दिइएको पार्टीको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा छन्। तपाईंले CBN वेब साइटमा कुनै पनि सामग्रीमा समावेश गरिएका कुनै पनि र सबै अतिरिक्त प्रतिलिपि अधिकार सूचनाहरू, जानकारी, वा प्रतिबन्धहरूको पालना गर्नुहुनेछ। तपाईंले व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक प्रयोगको लागि मात्र यस CBN वेब साइटमा प्रदर्शित सामग्री र डाउनलोड योग्य अन्य वस्तुहरूको एक (1) प्रतिलिपि डाउनलोड र बनाउन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईंले त्यस्ता सामग्रीमा समावेश सबै प्रतिलिपि अधिकार र अन्य सूचनाहरू कायम राख्नुभएको छ। व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक प्रयोग बाहेक कुनै पनि सामग्रीको प्रतिलिपि गर्न वा भण्डारण गर्न स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ, र सामग्रीको प्रयोग, प्रतिलिपि, पुन: उत्पादन, वितरण, प्रसारण, प्रसारण, प्रदर्शन, बिक्री, इजाजतपत्र वा अन्यथा कुनै पनि अन्य उद्देश्यका लागि शोषण गर्न सकिँदैन। CBN वा व्यक्तिगत सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार सूचनामा पहिचान गरिएको प्रतिलिपि अधिकार धारकबाट पूर्व लिखित अनुमति।

दर्ता

(५) CBN सँग प्रयोगकर्ता ("प्रयोगकर्ता" वा "प्रयोगकर्ता") को रूपमा दर्ता गर्नको लागि, तपाईं कम्तिमा हठाह्र (१८) वर्षको हुनुपर्छ [सुपरबुक किड्सका लागि कम्तीमा तेह्र (१३) वर्षको हुनुपर्छ)। दर्ता गर्नको लागि हुनुपर्को योग्यता स्वतः रद्द हुन्छ जहाँ कानूनद्वारा निषेध गरिएको छ। तपाईं पुष्टि गर्नुहुन्छ कि तपाईं CBN मा दर्ता गर्दा प्रदान गर्नुहुने सबै जानकारी सत्य र पूर्ण छ। CBN द्वारा पूर्व-अनुमोदित नभएसम्म वाणिज्य व्यवसायहरूले CBN वेब साइटमा दर्ता गर्न सक्दैनन्। CBN द्वारा तपाईंको दर्ता फारम स्वीकार गरेपछि तपाईंको दर्ता प्रभावकारी हुनेछ। CBN वेब साइटमा समय-समयमा पोस्ट गरिए अनुसार अन्य नियम र सर्तहरू तपाईंको दर्तामा लागु हुन सक्छन्। CBN वेब साइटको आफ्नो खाता प्रबन्ध गर्नुहोस् पृष्ठमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गरेर जुनसुकै कारणले तपाईंले कुनै पनि समयमा आफ्नो दर्ता समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ। CBN ले कुनै पनि कारणले तपाईंलाई सूचना नदिई तपाईंको दर्ता र CBN वेब साइटको प्रयोगलाई अस्वीकार गर्ने र समाप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ। CBN ले प्रयोगकर्ताहरूलाई समय समयमा वेबसाइटको प्रयोग र सुविधा अद्यावधिकहरू र परिवर्तनहरूको बारेमा सूचनाहरू र अलर्टहरू प्रदान गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित राख्छ।

प्रयोगकर्तालाई पेश गरिएको सामग्री / "सञ्चार" को अधिकार

(६) CBN वेब साइटमा सन्देशहरू पोस्ट गरेर, फाइलहरू अपलोड गरेर, डेटा इनपुट गरेर वा सञ्चारको अन्य कुनै पनि रूप (व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक रूपमा "सञ्चार") मा संलग्न भएर, तपाईंले यसद्वारा CBN लाई स्थायी, विश्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अप्रतिबन्धित, गैर- अनन्य, रोयल्टी मुक्त इजाजतपत्र प्रयोग गर्न, प्रतिलिपि, इजाजतपत्र, उपलाइसेन्स, अनुकूलन, वितरण, प्रदर्शन, सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन, पुन: उत्पादन, प्रसारण, परिमार्जन, सम्पादन, कुनै पनि कार्यहरूमा समावेश गर्न, र अन्यथा त्यस्ता सञ्चारहरू शोषण गर्न, अब ज्ञात वा पछि विकसित सबै मिडियामा। (फोटो, भिडियो, अडियो फाइल, पाठ र अन्य सामग्री सहित तर सीमित छैन)। तपाईं यसद्वारा CBN विरुद्ध कुनै पनि स्वामित्व अधिकार, गोपनीयता र प्रचारको अधिकार, नैतिक अधिकार, र त्यस्ता संचारको सम्बन्धमा विशेषताको अधिकारको कथित वा वास्तविक उल्लङ्घनको लागि कुनै पनि दावीको सबै अधिकारहरू त्याग गर्नुहुन्छ। तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ र सहमत हुनुहुन्छ कि CBN वेब साइटमा र बाट प्रसारण गोप्य छैन र तपाईंको संचार अरूले पढ्न वा अवरोध गर्न सक्छ। तपाईंले CBN मा संचार पेश गरेर, यो सम्झौता अनुसार बाहेक तपाईं र CBN बीच कुनै गोप्य, विश्वस्त, अनुबन्ध निहित वा अन्य सम्बन्ध सिर्जना गरिएको छैन भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ र सहमत हुनुहुन्छ कि (i) CBN को कुनै संचार प्रयोग गर्न वा प्रतिक्रिया दिन कुनै दायित्व छैन; (ii) CBN सँग कुनै पनि सञ्चारको पूर्वावलोकन वा समीक्षा गर्न कुनै दायित्व छैन र हुनेछैन; (iii) CBN ले संचारको शुद्धता वा गुणस्तर सुनिश्चित गर्दैन, वा हानिकारक आपत्तिजनक, गैरकानूनी वा अन्यथा आपत्तिजनक संचारहरू CBN वेब साइटमा देखा पर्नेछैनन्; (iv) CBN ले आफ्नो विवेकमा कुनै पनि वा सबै सञ्चारको निगरानी गर्न सक्छ; (v) CBN ले कुनै पनि सञ्चार, पूर्ण वा आंशिक रूपमा, CBN वेब साइटबाट हटाउन सक्छ; र (vi) CBN ले कुनै पनि व्यक्तिलाई CBN वेब साइटको थप प्रयोगबाट बहिष्कार गर्न सक्छ।

सञ्चारको जिम्मेवारी CBN वेब साइटमा प्रसारण गर्ने व्यक्तिहरूको हो। CBN ले कुनै पनि अनुपयुक्त कथन वा सामग्री वा कुनै पनि सञ्चारमा रहेको कुनै पनि गलत जानकारीको लागि कुनै पनि जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दछ।

तपाईं प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र वारेन्टी दिनुहुन्छ कि: (क) तपाईंसँग तपाईंको सञ्चारमा र (चाहे मालिकको स्वामित्व वा इजाजतपत्र, सहमति र अनुमतिहरू मार्फत) आवश्यक छ (i) तपाईंले कानुनी रूपमा CBN वेब साइटमा आफ्नो सञ्चार पेश गर्न आवश्यक छ। यस सम्झौतामा प्रदान गरिएका तपाईंको सञ्चारहरूलाई अधिकार दिनुहोस्, र (ii) यस सम्झौता अन्तर्गत अधिकृत उद्देश्यहरूका लागि CBN वेब साइटमा र यस मार्फत पोस्ट गर्न र प्रसारण गर्नका लागि तपाईंको सञ्चारहरू; (b) तपाईंसँग सबै आवश्यक इजाजतपत्रहरू, सहमतिहरू, विमोचनहरू र/वा तपाईंको सञ्चारमा प्रत्येक पहिचान योग्य व्यक्तिको नाम र/वा समानता प्रयोग गर्न अनुमतिहरू यस सम्झौता अन्तर्गत अधिकृत तरिकाले छन्, र (c) तपाईंको पोस्टिङ र प्रसारण यस सम्झौता अन्तर्गत अधिकृत उद्देश्यहरूको लागि CBN वेब साइटमा र मार्फत सञ्चारहरूले गोपनीयता अधिकार, प्रचार अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, अनुबन्ध अधिकार वा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको अन्य अधिकारहरू, वा कुनै कानून, नियम वा आदेशको उल्लङ्घन गर्दैन।

सुपरबुक

वेब साइट को प्रयोग; गैर-व्यावसायिक प्रयोग

(७) CBN वेब साइट व्यक्तिगत प्रयोगको लागि मात्र हो र कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधि वा प्रयास वा कुनै पनि सेवा वा उत्पादनहरूको बिक्रीको सम्बन्धमा हाम्रो स्पष्ट पूर्व लिखित स्वीकृति बिना प्रयोग गर्न सकिँदैन, जुन कुनै पनि कारणले रोकिन सक्छ।

तपाईं निम्न कुरामा सहमत हुनुहुन्न: (क) CBN वेब साइटमा वा मार्फत कुनै पनि स्वीपस्टेक्स, प्रतियोगिता, खेल, विज्ञापन, बार्टर वा पिरामिड योजनाहरू सुरु वा सञ्चालन गर्न; (b) अन्य प्रयोगकर्ताहरूबाट व्यावसायिक वा गैरकानूनी उद्देश्यका लागि व्यक्तिगत पहिचान जानकारी माग्नुहोस्; (c) कुनै पनि प्रकारको चेन अक्षरहरू, स्प्याम वा जंक इमेल अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई पठाउने; (d) CBN वेब साइटबाट वा मार्फत प्राप्त कुनै पनि जानकारी प्रयोग गर्नुहोस् (i) अर्को व्यक्तिलाई दुरुपयोग गर्न, उत्पीडन गर्न वा हानि पुर्‍याउन, (ii) कुनै अवैध गतिविधिको लागि, वा (iii) हाम्रो पूर्व लिखित स्वीकृति बिना, विज्ञापन गर्न, सम्पर्क गर्न। व्यापारिक उद्देश्यका लागि, अनुरोध, वा कुनै अन्य प्रयोगकर्तालाई बेच्न; (e) कुनै पनि गैरकानूनी र/वा अनाधिकृत गतिविधिहरूको लागि CBN वेब साइट प्रयोग गर्नुहोस्, वा CBN वेब साइटमा वा मार्फत सञ्चालन गर्नुहोस्; वा (f) CBN वेब साइटको कुनै पनि अनधिकृत फ्रेमिङ वा लिङ्क स्थापना गर्नुहोस्।

CBN ले कुनै पनि चौबीस (२४) घण्टाको अवधिमा अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई पठाउन सक्ने इमेलहरूको संख्यालाई सीमित गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ जुन CBN ले आफ्नो विवेकमा उपयुक्त ठानेको छ। यदि तपाईंले CBN वेब साइट मार्फत अनावश्यक बल्क इमेल, स्प्याम, तत्काल सन्देशहरू वा कुनै पनि प्रकारको अन्य अवाञ्छित संचारहरू पठाउनुभयो भने तपाईंले CBN र/वा CBN वेब साइटलाई पर्याप्त हानि पुर्याएको छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ जुन असम्भव होइन भने गाह्रो हुनेछ, निश्चित गर्न, CBN लाई उपलब्ध हुन सक्ने अन्य अधिकार र उपचारहरू बाहेक, कुनै पनि अनुचित वा अनाधिकृत कार्यहरू निषेध गर्दै, सक्षम क्षेत्राधिकारको अदालतबाट आदेश माग गर्न CBN लाई अधिकार दिँदै।

CBN ले CBN वेब साइटको अनुगमनको लागि कुनै जिम्मेवारी लिनेछैन, यो उपयुक्त ठानेमा, CBN अवैध, अनाधिकृत वा यस सम्झौताका सर्तहरूको उल्लङ्घन भएको CBN विश्वास गरेको CBN वेब साइटको सम्बन्धमा गतिविधिहरूको अनुसन्धान गर्नेछ। यदि CBN ले उपयुक्त ठानेमा, त्यस्ता गतिविधिहरूको सम्बन्धमा, बिना सीमा, आपराधिक, दिवाणी र निषेधाज्ञा निवारण सहित उपयुक्त कानुनी कारबाही सुरु गर्नेछ। CBN ले तपाईंलाई सूचना बिना कुनै पनि कारणले साइटमा तपाइँको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध गर्ने, र/वा तपाईंको पहुँचलाई रोक्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।

प्रयोगकर्ताहरू बीच विवाद

(8) प्रयोगकर्ताहरू बीच उत्पन्न हुन सक्ने विवादहरूको समाधान प्रयोगकर्ताहरूको एकमात्र उत्तरदायित्व हो, र CBN सँग त्यस्ता विवादहरूको सम्बन्धमा कुनै दायित्व वा जवाफदेहीता हुनेछैन।

सुपरबुक

ट्रेडमार्कहरू

(9) "CBN" र "CBN" लोगो CBN का दर्ता ट्रेडमार्क र/वा सेवा चिन्हहरू हुन्। CBN वेब साइटमा प्रयोग गरिएका अन्य सबै ट्रेडमार्कहरू, सेवा चिन्हहरू र लोगोहरू CBN को स्वामित्वमा छन् वा तिनीहरूको सम्बन्धित मालिकहरूको अनुमतिमा प्रयोग गरिन्छ।

CBN वेब साइटमा परिवर्तनहरू

(१०) CBN ले कुनै पनि CBN वेब साइटको सुविधा, डाटाबेस वा सामग्रीको उपलब्धता सहित कुनै पनि समयमा CBN वेब साइटको कुनै पनि पक्षलाई परिवर्तन, निलम्बन वा बन्द गर्न सक्छ। CBN ले केही सुविधाहरू र सेवाहरूमा पनि सीमाहरू लगाउन सक्छ वा कुनै सूचना वा दायित्व बिना CBN वेब साइटका भागहरू वा सबैमा तपाईंको पहुँचलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।

प्रतिनिधित्वहरू

(11) तपाईं प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, वारेन्ट र वाचा गर्नुहुन्छ कि: (क) तपाईंले CBN वेब साइट मार्फत (i) कुनै पनि अन्य प्रयोगकर्तालाई प्रयोग गर्नबाट प्रतिबन्धित वा निषेध गर्ने कुनै पनि सामग्री अपलोड, पोस्ट, पेश वा प्रसारण वा वितरण गर्नुहुनेछैन। CBN वेब साइटको मजा लिँदै, (ii) गैरकानूनी, धम्की दिने, अपमानजनक, बद्नाम गर्ने, निन्दा पूर्ण, हाेच्याउने, निर्लज्ज, अभद्र, आपत्तिजनक, घृणित, अश्लील, अपवित्र, यौन स्पष्ट वा अशोभनीय, (iii) गठन वा आचरणलाई प्रोत्साहन दिने हो। आपराधिक अपराध, नागरिक दायित्वलाई जन्म दिन वा अन्यथा कानूनको उल्लङ्घन, (iv) तेस्रो पक्षहरूको अधिकारको उल्लङ्घन, चोरी वा उल्लङ्घन, बिना सीमा, प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट, गोपनीयता वा प्रचारको अधिकार वा अन्य कुनै स्वामित्व अधिकार, (v) ) कुनै पनि कम्प्युटर सफ्टवेयर वा हार्डवेयर, वा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको कार्यहरू वा कार्यहरूलाई बाधा पुर्‍याउन, मेटाउन वा सीमित गर्न डिजाइन गरिएको भाइरस वा अन्य कोडहरू, फाइलहरू वा कार्यक्रमहरू समावेश गर्दछ, (vi) कुनै जानकारी, सफ्टवेयर वा अन्य मा समावेश गर्दछ। व्यापारिक प्रकृतिको टेरियल, (vii) कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन समावेश गर्दछ, वा (viii) मूल वा तथ्यको कथनहरूको गलत वा भ्रामक संकेतहरू गठन वा समावेश गर्दछ; र (ख) तपाईं कम्तिमा तेह्र (१३) वर्षको हुनुहुन्छ वा तपाईंको अभिभावक वा अभिभावकको सहमति छ।

प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन उजुरीहरू

(१२) यदि तपाईंप्रतिलिपि अधिकार मालिक वा यसको एजेन्ट हुनुहुन्छ र कुनै संचार वा अन्य सामग्रीले तपाईंको प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्दछ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार एजेन्टलाई लिखित रूपमा निम्न जानकारी प्रदान गरेर डिजिटल मिलेनियम प्रतिलिपि अधिकार ऐन बमोजिम सूचना पेश गर्न सक्नुहुन्छ (हेर्नुहोस्। १७ USC ५१२(c)(३) थप विवरणका लागि):

(क) कथित रूपमा उल्लङ्घन भएको विशेष अधिकारको मालिकको तर्फबाट कार्य गर्न अधिकृत व्यक्तिको भौतिक वा इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर;

(b) उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको प्रतिलिपि अधिकार कार्यको पहिचान, वा, यदि एकल अनलाइन साइटमा धेरै प्रतिलिपि अधिकार कार्यहरू एकल सूचनाद्वारा कभर गरिएको छ भने, त्यस साइटमा त्यस्ता कामहरूको प्रतिनिधि सूची;

(ग) उल्लङ्घनकारी वा उल्लङ्घनकारी गतिविधिको विषय हो भनी दाबी गरिएको सामग्रीको पहिचान र त्यो हटाउन वा पहुँच बन्द गरिनु पर्ने हो र सेवा प्रदायकलाई सामग्री पत्ता लगाउन अनुमति दिन पर्याप्त जानकारी;

(d) ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, र उपलब्ध भएमा, इलेक्ट्रोनिक मेल ठेगाना जस्ता सेवा प्रदायकलाई तपाईंलाई सम्पर्क गर्न अनुमति दिन पर्याप्त जानकारी;

(e) एउटा कथन जुन तपाईंसँग राम्रो विश्वास छ कि गुनासो गरिएको तरिकामा सामग्रीको प्रयोग प्रतिलिपि अधिकार मालिक, यसको एजेन्ट, वा कानून द्वारा अधिकृत छैन; र

(f) एक कथन कि अधिसूचनामा जानकारी सही छ, र झूठी साक्षीको दण्ड अन्तर्गत, तपाईं कथित रूपमा उल्लङ्घन भएको विशेष अधिकारको मालिकको तर्फबाट कार्य गर्न अधिकृत हुनुहुन्छ।

दाबी उल्लङ्घनको सूचनाहरू प्राप्त गर्न CBN को नामित प्रतिलिपि अधिकार एजेन्ट हो: Attn: माइक स्टोन्साइफर। ख्रीष्टियन प्रसारण सञ्जाल, Inc., ९७७ सेन्टरभिल्ल ट्रन्पिक, भर्जिनिया शाखा, VA २३४६३, Michael.Stonecypher@cbn.org, Facsimile नम्बर: (७५७) २२६-६१५५.

क्षतिपूर्ति

(१३) तपाईं यसद्वारा CBN, यसका सहायक कम्पनीहरू र सम्बद्ध कम्पनीहरू, र तिनीहरूका सम्बन्धित अधिकारीहरू, निर्देशकहरू, एजेन्टहरू, कर्मचारीहरू, सूचना प्रदायकहरू, इजाजतपत्रदाताहरू र इजाजतपत्रदाताहरू (सामूहिक रूपमा, "क्षतिपूर्ति पक्षहरू") को कुनैबाट र विरुद्ध हानिरहित क्षतिपूर्ति गर्न, रक्षा गर्न र राख्न सहमत हुनुहुन्छ। र सबै दावीहरू, कार्यहरू, क्षतिहरू, दायित्वहरू र लागतहरू (सीमा बिना, वकिलहरूको शुल्क र अदालतको लागतहरू सहित) क्षतिपूर्ति पक्षहरूद्वारा गरिएको सम्झौता वा माथि उल्लिखित प्रतिनिधित्वहरू, वारेन्टीहरू र तपाईंको कुनै उल्लंघनको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति पक्षहरूद्वारा गरिएको करारहरू। तपाईंले कुनै पनि दावीको प्रतिरक्षामा उचित रूपमा आवश्यक रूपमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुहुनेछ। CBN ले आफ्नो खर्चमा कुनै पनि मामिलाको विशेष प्रतिरक्षा र नियन्त्रण ग्रहण गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ अन्यथा तपाईंले क्षतिपूर्तिको अधीनमा रहनु भएको छ र तपाईंले कुनै पनि अवस्थामा CBN को लिखित सहमति बिना कुनै पनि मामिलाको समाधान गर्नुहुने छैन।

वेब लिङ्कहरू

(१४) CBN वेब साइटले अन्य सम्बन्धित विश्वव्यापी वेब इन्टरनेट साइटहरू, स्रोतहरू, र CBN वेब साइटका प्रायोजकहरूको लिङ्क र सूचकहरू समावेश गर्दछ। CBN वेब साइटबाट र अन्य तेस्रो पक्ष साइटहरूमा लिङ्कहरू, तेस्रो पक्षहरूद्वारा राखिएको, CBN वा यसको कुनै पनि सहायक वा कुनै पनि तेस्रो पक्ष स्रोतहरूको सम्बद्ध, वा तिनीहरूको सामग्रीहरूद्वारा अनुमोदन गठन गर्दैन। CBN ले CBN वेब साइटबाट लिङ्कहरू मार्फत प्रदान गरिएको कुनै पनि तेस्रो पक्ष सामग्रीहरूमा समावेश सामग्रीको लागि कुनै पनि र सबै जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दछ।

वारेन्टीहरूको अस्वीकार

(१५) CBN वेब साइट, सबै सामग्री, सफ्टवेयर, कार्यहरू, सामग्री र CBN वेब साइट मार्फत उपलब्ध वा पहुँच गरिएको जानकारी सहित, "जस्तो छ" प्रदान गरिएको छ। THE FULLEST EXTENT अनुमति द्वारा व्यवस्थामा, CBN र यसको सहायक सम्बद्ध बनाउन कुनै प्रतिनिधित्व वा CBN वेब साइट वा सामग्कारी लागि कुनै तरिका पाठका वारेन्टी, जानकारी कार्यहरू वा पहुँच प्रयोग गरी CBN माध्यम सफ्टवेयर द्वारा वेब साइट, कुनै पनि उत्पादन वा सेवाहरू वा हाइपरटेक्स्ट लिंकहरू तेस्रो पक्षहरू वा CBN वेबसाइट मार्फत संवेदनशील जानकारीको प्रसारणसँग सम्बन्धित सुरक्षाको कुनै उल्लंघनको लागि। यसबाहेक, CBN र यसका सहायक कम्पनीहरू र सम्बद्धहरूले कुनै पनि स्पष्ट वा निहित वारेन्टीहरू अस्वीकार गर्छन्, बिना सीमा, गैर-उल्लंघन, व्यापारिकता वा सहभागीको लागि उपयुक्तता सहित। CBN ले CBN वेब साइटमा समावेश भएका कार्यहरू वा यसमा समावेश भएका कुनै पनि सामग्री वा सामग्रीहरू निर्बाध वा त्रुटिरहित हुनेछन्, त्यो त्रुटिहरू सच्याइनेछ, समेटिनेछ। अन्य हानिकारक घटकहरू। CBN र यसका सहायक कम्पनीहरू र सम्बद्धहरू CBN वेब साइटको प्रयोगको लागि जिम्मेवार हुनेछैनन्, जसमा सीमितता बिना, सामग्री र यसमा भएका कुनै पनि त्रुटिहरू समावेश छन्।

दायित्वको सीमा।

(१६) CBN, यसका सम्बद्धहरू र यसका सहायकहरू कुनै पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिमाणात्मक, विशेष, अनुकरणीय, दण्डात्मक वा अन्य घटनाहरूका लागि कुनै पनि उत्तरदायी वा जवाफदेह छैनन्। सेवाहरू र/वा सामग्री वा CBN वेब साइट भित्र समावेश जानकारी, CBN लाई त्यस्ता क्षतिहरूको सम्भाव्यता बारे थाहा भएको वा थाहा नभएको भए पनि। CBN वेब साइट र/वा साइट-सम्बन्धित सेवाहरूसँगको असन्तुष्टिको लागि तपाईंको एकमात्र उपाय भनेको CBN वेब साइट र/वा ती सेवाहरू प्रयोग गर्नु बन्द गर्नु हो।

कानूनको छनोट; अधिकार क्षेत्र

(१७) यो सम्झौता विधायिकाको द्वन्द्वको ख्याल नगरी, भर्जिनिया, संयुक्त राज्य अमेरिकाको कमनवेल्थको कानून अनुसार नियन्त्रित र निर्माण हुनेछ। यस सम्झौताबाट उत्पन्न हुने वा यससँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य वा कार्यवाहीको लागि एकमात्र र अनन्य अधिकार क्षेत्र एक उपयुक्त राज्य वा संघीय अदालतको राष्ट्रमण्डल, VURGINATES मा अवस्थित हुनेछ।

विविध

(१८) यो सम्झौताले CBN र तपाईंको बीचमा तपाईंको CBN वेब साइटको प्रयोगको सम्बन्धमा सम्पूर्ण सम्झौता गठन गर्दछ। CBN वेब साइटको प्रयोगको सन्दर्भमा तपाईंसँग हुन सक्ने कुनै पनि कारबाही दावी वा कारबाहीको कारण उत्पन्न भएको एक (१) वर्ष भित्र सुरु गरिनुपर्छ, अन्यथा अपरिवर्तनीय रूपमा माफी दिइनेछ। अनुच्छेद शीर्षकहरू सन्दर्भको लागि मात्र हुन् र कुनै पनि हिसाबले त्यस्तो अनुच्छेदको दायरा वा अर्थलाई परिभाषित वा सीमित गर्दैन। यदि CBN ले यो सम्झौताको तपाईंको कुनै पनि उल्लङ्घनको बारेमा कारबाही गर्न असफल भयो भने, तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि कार्य गर्न त्यस्तो कुनै असफलताले CBN को कुनै पनि पछिल्ला वा समान उल्लङ्घनको सम्बन्धमा कारबाही गर्ने अधिकारलाई त्याग गर्दैन। यदि कुनै कारणवश सक्षम क्षेत्राधिकारको अदालतले सम्झौताको कुनै प्रावधान, वा यसको अंशलाई लागु गर्न नसकिने पाएको छ भने, त्यो प्रावधानलाई सम्झौताको उद्देश्यलाई प्रभाव पार्नको लागि, र यस सम्झौताको बाँकी भागलाई अनुमति दिइएको अधिकतम हदसम्म लागू गरिनेछ। पूर्ण शक्ति र प्रभावमा जारी रहनेछ।

(19) पोडकास्टहरू र CBN को डाउनलोड गर्न मिल्ने सेवाहरू सम्बन्धी प्रयोगका सर्तहरू CBN पोडकास्टहरू/डाउनलोड गर्न सकिने सेवाहरू प्रयोगका सर्तहरूमा समावेश छन्।

(20) तपाईंको क्यालिफोर्निया गोपनीयता अधिकार। क्यालिफोर्निया नागरिक संहिता खण्ड १७९८.८३ ले CBN का ग्राहकहरूलाई अनुमति दिन्छ जो क्यालिफोर्नियाका बासिन्दा हुन् तिनीहरूको प्रत्यक्ष मार्केटिङ उद्देश्यहरूको लागि तेस्रो पक्षहरूलाई व्यक्तिगत जानकारीको खुलासा सम्बन्धी निश्चित जानकारी अनुरोध गर्न। यस्तो अनुरोध गर्न, कृपया एउटा इमेल पठाउनुहोस् वा हामीलाई लेख्नुहोस्:

CBN CA गोपनीयता अधिकार
९७७ सेन्टरभिल्ल ट्रन्पिक
भर्जिनिया बीच, VA २३४६३

CBN को गोपनीयता नीति

प्रोफेसर क्वान्टमको प्रश्न र एक संकुचन