आफ्नो क्यारेक्टरलाई अनुकूलन गर्न, तपाईंले ल्यान्डस्केप मोडमा रहेको ट्याब्लेट यन्त्र वा आफ्नो कम्प्युटरबाट यो साइट भ्रमण गर्न आवश्यक छ।

मेरो तथ्याङ्क

पङ्ती

पदकहरू

24
929
 • Play 5 Games

  Play 5 Games

 • First SuperPoints Earned

  First SuperPoints Earned

 • Earned 500 SuperPoints

  Earned 500 SuperPoints

 • Earned 1000 SuperPoints

  Earned 1000 SuperPoints

 • The Lost Sheep: First Time Played

  The Lost Sheep: First Time Played

 • माछा र रोटी: पहिलो पटक खेलियो

  माछा र रोटी: पहिलो पटक खेलियो

 • माछा र रोटी: १०० अंक प्राप्त गरे

  माछा र रोटी: १०० अंक प्राप्त गरे

 • माछा र रोटी: १६० अंक प्राप्त गरे

  माछा र रोटी: १६० अंक प्राप्त गरे

 • माछा र रोटी: २६० अंक प्राप्त गरे

  माछा र रोटी: २६० अंक प्राप्त गरे

 • माछा र रोटी: ३२० अंक प्राप्त गरे

  माछा र रोटी: ३२० अंक प्राप्त गरे

प्रोफेसर क्वान्टमको प्रश्न र एक संकुचन