आफ्नो क्यारेक्टरलाई अनुकूलन गर्न, तपाईंले ल्यान्डस्केप मोडमा रहेको ट्याब्लेट यन्त्र वा आफ्नो कम्प्युटरबाट यो साइट भ्रमण गर्न आवश्यक छ।

मेरो तथ्याङ्क

पङ्ती

मनपर्ने पद

And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, and honorable, and right, and pure, and lovely, and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise.

फिलिप्पी 4:8

पदकहरू

31
929
 • Play 5 Games

  Play 5 Games

 • Play 10 Games

  Play 10 Games

 • First SuperPoints Earned

  First SuperPoints Earned

 • Earned 500 SuperPoints

  Earned 500 SuperPoints

 • Earned 1000 SuperPoints

  Earned 1000 SuperPoints

 • The Lost Sheep: First Time Played

  The Lost Sheep: First Time Played

 • महान माछा: पहिलो पटक खेलियो

  महान माछा: पहिलो पटक खेलियो

 • Gizmo Matches: First Time Played

  Gizmo Matches: First Time Played

 • Gizmo Matches: Scored 500 Points

  Gizmo Matches: Scored 500 Points

 • Gizmo Matches: Scored 800 Points

  Gizmo Matches: Scored 800 Points

प्रोफेसर क्वान्टमको प्रश्न र एक संकुचन