आफ्नो क्यारेक्टरलाई अनुकूलन गर्न, तपाईंले ल्यान्डस्केप मोडमा रहेको ट्याब्लेट यन्त्र वा आफ्नो कम्प्युटरबाट यो साइट भ्रमण गर्न आवश्यक छ।

मेरो तथ्याङ्क

 • देश: कोलम्बिया
 • सुपरपोइन्टहरू: 9040
 • पछिल्लो खेल खेलेको: झार खाने

पङ्ती

मनपर्ने पद

Your word is a lamp to guide my feet
  and a light for my path.

भजन संग्रह 119:105

साथीहरू > सबै हेर

पदकहरू

56
929
 • Play 5 Games

  Play 5 Games

 • Play 10 Games

  Play 10 Games

 • First SuperPoints Earned

  First SuperPoints Earned

 • Earned 500 SuperPoints

  Earned 500 SuperPoints

 • Earned 1000 SuperPoints

  Earned 1000 SuperPoints

 • Earned 5000 SuperPoints

  Earned 5000 SuperPoints

 • समय यात्रीहरू: पहिलो पटक खेलियो

  समय यात्रीहरू: पहिलो पटक खेलियो

 • समय यात्रीहरू: 40 अंक प्राप्त गरे

  समय यात्रीहरू: 40 अंक प्राप्त गरे

 • समय यात्रीहरू: ६० अंक प्राप्त गरे

  समय यात्रीहरू: ६० अंक प्राप्त गरे

 • समय यात्रीहरू: १०० अंक प्राप्त गरे

  समय यात्रीहरू: १०० अंक प्राप्त गरे

प्रोफेसर क्वान्टमको प्रश्न र एक संकुचन