आफ्नो क्यारेक्टरलाई अनुकूलन गर्न, तपाईंले ल्यान्डस्केप मोडमा रहेको ट्याब्लेट यन्त्र वा आफ्नो कम्प्युटरबाट यो साइट भ्रमण गर्न आवश्यक छ।

मेरो तथ्याङ्क

 • देश: सुपरबुक
 • सुपरपोइन्टहरू: 2385380
 • पछिल्लो खेल खेलेको: केक मिलान

पङ्ती

मनपर्ने

साथीहरू > सबै हेर

पदकहरू

373
929
 • Gizmo's 3-Point Shootout: Scored 100 Points

  Gizmo's 3-Point Shootout: Scored 100 Points

 • Gizmo's 3-Point Shootout: Scored 50 Points

  Gizmo's 3-Point Shootout: Scored 50 Points

 • Gizmo's 3-Point Shootout: Scored 75 Points

  Gizmo's 3-Point Shootout: Scored 75 Points

 • Gizmo's 3-Point Shootout: Scored 20 Points

  Gizmo's 3-Point Shootout: Scored 20 Points

 • Gizmo's 3-Point Shootout: Airball

  Gizmo's 3-Point Shootout: Airball

 • Play 5 Games

  Play 5 Games

 • Gizmo's 3-Point Shootout: Played 100 Times

  Gizmo's 3-Point Shootout: Played 100 Times

 • Gizmo's 3-Point Shootout: Played 10 Times

  Gizmo's 3-Point Shootout: Played 10 Times

 • Gizmo's 3-Point Shootout: First Time Play

  Gizmo's 3-Point Shootout: First Time Play

 • Gizmo's 3-Point Shootout: Top Ten Score

  Gizmo's 3-Point Shootout: Top Ten Score

प्रोफेसर क्वान्टमको प्रश्न र एक संकुचन